Birka BioStorage

Birka BioStorage är ett företag i Lund som jobbar med att säkert förvara läkemedel och provsvar.

Jag kom i kontakt med Birka under en företagsträff och de behövde hjälp med att ta fram en grafisk profil då de var nystartade. De behövde även en hemsida och mycket tryckmaterial (Roll-up, visitkort och broschyrer).

Hemsida