Formobad

Formobad är en kakel- och klinkersvaruhus i Lund. Lund Media Group har hjälpt Formobad från början och tagit fram en grafisk profil, hemsida (som är fullt mobilanpassad) och diverse trycksaker.

formobadhemsidamobilformobad

annonsformobad