MAF

MAF – Malmö Anhörigförening, demensföreningen Malmö är en ideéll, oberoende förening med uppgift att stödja äldre vårdbehövande och deras anhöriga/närstående. MAF behövde en uppfräschning av sin sida så vi gjorde en total makeover i wordpress så de själva kan redigera sitt material. Sidan är även mobilanpassad.

Hemsida