Rentafest

Rentafest är ett företag som hyr ut ljud och ljus till privata och företagsfester. Rentafest kom i kontakt med oss när de behövde hjälp att ta fram nya trycksaker som de kan använda för att visa upp sitt varumärke. De behövde roll-ups, banderoller och nya visitkort.