Paper plane

Hur du gör ditt egna pappersflygplan (Klassiska modellen)

Allt som behövs är ett A4-papper och ett par händer


1. Börja med att vika till en spets i ena kortsidan på pappret.


(Så här ska det se ut)


2. Vik sedan pappret på mitten


3. Vik ner en bit från ena planets halva så att det nuddar botten


4. Gör likadant på andra sidan så att en spets bildas


5. Därefter gör du samma sak så att planet blir spetsigare


6. Gör likadant på andra plantes sida


7. Två vingar har nu bildats, veckla ut dem, ta tag i planets botten och…

…Let them fly!